สำนักงานหอพรรณไม้


Sunday, August 25, 2013

ด้วยจิตรัก มวลไม้หลายชนิด
ได้เพื่อนมิตรสนิืทเนื้อ ดั่งเชื้อไข
สิ่งที่รักร่วมผดุง จรุงใจ
โลกสดใส เริ่งรื่น ชุ่มชื่นบาน

ขออภัยได้รูปน้อยไปหน่อยหนึ่ง
ไม่ทั่วถึง ถึงความสุข สนุกสนาน
ไม่ได้โชว์ไม้ร่ำรวย สวยสคราญ
ไปถึงงาน เพื่อนรัก เริ่มกลับแล้ว...

1 กันยายน 2556