สำนักงานหอพรรณไม้


Thursday, October 11, 2012

โฆษณา

เนื่องด้วยการจัดทำเวปไซด์ มีค่าใช้จ่ายพอสมควร
เพื่อให้ผู้สนับสนุนได้รับผลประโยชน์โดยตรง
เราจึงจัดเตรียมพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ สวนและสินค้าของท่าน
ด้วยวิธีการต่าง ๆ
โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

พื้นที่โฆษณา 1 เดือนละ 2500 บาท
พื้นที่โฆษณา 2 เดือนละ 1800 บาท
เก็บเต็มจำนวนตามเวลาที่ต้องการ
พร้อมบริการทำหน้าโฆษณาให้ ครั้งละ 1 หน้า

โดยท่านสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ 4ethailand@gmail.com

ขอบคุณค่ะ
เป้า
089 8961125

ต้องขออภัยหากมิได้รับโทรศัพท์ แต่จะติดต่อกลับไปค่ะ