สำนักงานหอพรรณไม้


Thursday, October 11, 2012


ย้ายบ้านครั้งใหญ่ หลังน้ำท่วม  มาที่นี่
ยินดีที่เจอกันอีกค่ะ
เป้า
ตุลาคม 2555
ติดต่อกัน ที่ 4ethailand@gmail.com นะคะ

ระหว่างการย้าย ลิ้งค์บางลิงค์ยังไม่เรียบร้อย ขออภัยด้วยค่ะ
THIS IS ALL ABOUT CACTUS AND RELATED SUCCULENT IN THAILAND.

เวปไซด์กระบองเพชรบ้านเราเริ่มต้นจัดทำเมื่อปี 2544 นำเผยแพร่เมื่อปี 2546 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เกี่ยวกับกระบองเพชรในเมืองไทย หลายปีที่ผ่านไป ได้รับความเกื้อหนุนจากเพื่อนพ้องน้องพี่มากมาย เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายข้างต้น

ผู้จัดทำเพียงลำพัง มีความรู้ด้านละนิดหน่อย ทั้งความรู้เกี่ยวกับกระบองเพชร และการทำเวปไซด์ รวมทั้งประสบการณ์ทั้งสองด้านก็ยังไม่มากพอ เท่าที่ทำได้คือรวบรวมความรู้ที่ได้รับให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นแหล่งกลางในการสื่อสารระหว่างกัน ในหมู่ผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกันเท่านั้น

เวปไซด์นี้ได้รับการอุปการะ ด้วยการกรุณามอบบทความ ตั้งและตอบกระทู้ ในความรู้เกี่ยวเนื่อง และ ร่วมสนับสนุนโฆษณา ทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งจัดสรรส่วนแบ่งในการจำหน่ายสินค้าเพื่อร่วมเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ทั้งท่านผู้อุปการะ และท่านที่เยี่ยมชม

หากท่านมีข้อเสนอใด ผู้จัดทำยินดีและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

1 มกราคม 2552