สำนักงานหอพรรณไม้


Sunday, August 18, 2013


ภาพนี้จากบ้านคุณเดียว..
นำลิ้งค์ Ariocarpus มาลงไว้ใหม่นะคะ
ในส่วนของภาพที่หายไป ขออนุญาตไม่แก้
Server ที่เคยเก็บภาพไว้ มีข้อขัดข้อง ภาพเลยหายไป ขออภัยด้วยค่ะ
เป้า
18 สค 2556

From deawcactus_ariocarpus