สำนักงานหอพรรณไม้


Monday, July 16, 2012


THIS IS ALL ABOUT CACTUS AND RELATED SUCCULENT IN THAILAND.
เวปไซด์กระบองเพชรบ้านเราี้ เริ่มต้นจัดทำเมื่อปี 2544 นำเผยแพร่เมื่อปี 2546 โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เกี่ยวกับกระบองเพชรในเมืองไทย หลายปีที่ผ่านไป ได้รับความเกื้อหนุนจากเพื่อนพ้องน้องพี่มากมาย เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายข้างต้น
ผู้จัดทำเพียงลำพัง มีความรู้ด้านละนิดหน่อย ทั้งความรู้เกี่ยวกับกระบองเพชร และการทำเวปไซด์ รวมทั้งประสบการณ์ทั้งสองด้านก็ยังไม่มากพอ เท่าที่ทำได้คือรวบรวมความรู้ที่ได้รับให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นแหล่งกลางในการสื่อสารระหว่างกัน ในหมู่ผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกันเท่านั้น
เวปไซด์นี้ได้รับการอุปการะ ด้วยการกรุณามอบบทความ ตั้งและตอบกระทู้ ในความรู้เกี่ยวเนื่อง และ ร่วมสนับสนุนโฆษณา ทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งจัดสรรส่วนแบ่งในการจำหน่ายสินค้าเพื่อร่วมเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ทั้งท่านผู้อุปการะ และท่านที่เยี่ยมชม
หากท่านมีข้อเสนอใด ผู้จัดทำยินดีและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
เป้า
1 มกราคม 2552