สำนักงานหอพรรณไม้


Monday, July 16, 2012

ปลูกแคคตัสอย่างไรให้สวยงามโดย อ.มนตรี แสวงศักดิ์
สถานที่ปลูก
ข้อคำนึงอันดับแรก ต้องเข้าใจว่า
แคคตัสเป็นต้นไม้ชอบแดด แต่ไม่ชอบฝน
 
 
 
 
 
การให้น้ำ
ข้อคำนึงอันดับสอง แคคตัสชอบน้ำ แต่ไม่ต้องการให้น้ำบ่อย จนดินแฉะนาน
 
การปลูกหรือเปลี่ยนกระถาง
การปลูกจะกระทำเมื่อแยกหน่อ หรือได้ต้นใหม่
ส่วนการเปลี่ยนกระถางจะกระทำเมื่อต้นโตคับกระถางเก่า
แต่อย่าลืมว่าต้องใช้ดินปลูกโดยเฉพาะเท่านั้น
โดยจัดปลูกลักษณะเดียวกัน ดังนี้

จำหน่ายแคคตัสทั้งปลีกและส่ง
รับปรึกษาด้านการปลูกเลี้ยง
โทรศัพท์ 0-2331-6389, 0-1269-4440